Výstava Spolkový život v Kosově

Výstava představila činnost dvou aktivních spolků, a to Mysliveckého sdružení Kosov – Pivonín a Sboru  dobrovolných hasičů  Kosov. Za přípravu prezentací těchto spolků patří poděkování  panu Jaroslavu Hrdlovičovi a Jiřímu Klimešovi  a jeho partě.

Ze zaniklých spolků stojí za zmínku Občanská beseda, která vznikla před 130 lety. Dalšími spolky, které ovlivňovaly život ve vesnici, byly kosovská kapela, Sokol, včelaři, mlékárenské družstvo, obecní knihovna, Raiffeisenova záložna, Osvětová jizba, kino.  Z novějších to byly Čs. červený kříž, Čs. zahrádkářský a ovocnářský svaz  a hnutí Brontosaurus  – oddíl Tuláci.

Výstava proběhla během kosovské pouti  na Svatého Jana Nepomuckého. Pro malé i velké návštěvníky byl připraven pouťový krámek, ale také soutěž v poznávání lesní zvěře a různých druhů dřevin.

Tentokrát se na naši výstavu přijeli podívat, kromě místních a návštěvníků z blízkého okolí,  také návštěvníci z Německa, Prahy, Plzně, Olomouce, Otrokovic a Blatné.

Všem, kteří nám zapůjčili fotografie a jiné exponáty a přispěli tak ke vzniku výstavy, děkujeme a těšíme se na setkání  při další příležitosti.