Kosovská výročí 2020

Letos si naše obec připomíná několik významných výročí.  Nejvýznamnějším z nich je:

660. výročí od první písemné zmínky o Kosově

 Nejstarší písemná zmínka o Kosově se nachází v olomouckých zemských deskách. V zápisu z roku 1360 se praví, že urozená paní Machna, vdova po panu Jaroslavu ze Šternberka, vkládá část svého věna do zemských desk své služebné p. Johance. O další části svého majetku, který jí z manželství zbyl, se dohodla se svými nevlastními syny Zdeňkem a Smilem ze Šternberka a syny Alšem a Janem. Těm patřila vesnice, která se nazývala Kosso. Kosov tehdy patřil k hoštejnskému zboží a dá se předpokládat, že jako ves existoval již delší dobu.

120. výročí od svého založení si připomíná Sbor dobrovolných hasičů v Kosově

Po dlouhá desetiletí byl jedním z nejvýznamnějších spolků ve vesnici. I v dnešní době se kromě výcviku a účasti na soutěžích podílí spolu s obcí a mysliveckým sdružením na organizaci různých společenských akcí.

Před 110 lety byl založen kosovský hřbitov

Obec nechala hřbitov zbudovat za starostování Jana Vaňourka roku 1910. Z tohoto roku také pochází hřbitovní kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné. Prvním pochovaným nebožtíkem byl bývalý starosta Jan Soják v roce 1911.

Do té doby byli nebožtíci pohřbíváni na hřbitově u kostela sv. Barbory v Zábřeze. Rodina i vesničané vyprovázeli rakev s nebožtíkem až k dřevěnému a červeně natřenému kříži, který stával asi 100 metrů od rychty směrem k Zábřehu přibližně v místě, kde je dnes vjezd do areálu rekreačního střediska. Tady se vesničané s nebožtíkem rozloučili a do města jej většinou doprovázela pouze rodina.

U kříže stála stará rozložitá lípa, snad 400 let stará. V 80. letech 19. století se začala budovat silnice ze Zábřeha do Lanškrouna. A obojí, lípa i kříž, stavbě překážely, a tak musely ustoupit. Kříž byl odsunut o něco dále, ale lípa musela být skácena. Dřevěný kříž byl r. 1937 nahrazen kamenným, na své náklady jej pořídil kosovský rodák František Steidl se svojí ženou Marií. V současné době stojí před hřbitovem. A po několika desetiletích v roce 1940 další kosovský rodák Vojtěch Vaňourek dal vysadit dvě lípy v místě, kde kdysi stávala stará „posvátná“ lípa. Tyto lípy se nacházejí u vjezdu do rekreačního střediska.

100 let od založení četnické stanice

Četnická stanice v Kosově fungovala od 31. května 1920 do roku 1938. Četníci měli pronajaty místnosti na výměně u rychty. Posádka bývala tříčlenná.