image

„Našla jsem vesnici. Po stráni podél serpentiny silniční táhly se zahrady a stály zděné domky. Převyšoval je drobounký kostelík a nová nepěkná škola. U první stodoly, došky kryté i mechem porostlé, mladé, vysoké děvče prostíralo mokrý červený kanafas na trávník. Malé děcko s vystouplým životem, v dlouhé žluté košili a v šátečku, těsně kolem hlavy navázaném, pohlédlo na mě, zakviklo a schovalo se za šaty dívčiny. Děvče se ohlédlo a usmálo se, velké sivé oči, skryté v dlouhých řasách, stydlivě, vesele se zatřpytily. …

U silnice, na výšině nad potokem objevila se erbovní rychta, rozlehlé zděné stavení, vysoké a čisté jako poplužní dvůr. Veliká okna měla rámy zeleně natřené, všechna byla plna květin: umučení Krista Pána, růží a břečťanu. Za nimi visely bílé krajkové záclony.“

Růžena Svobodová, V odlehlé dědině

Historie

Vítejte na stránkách kosovské rychty, rozsáhlého venkovského stavení ze 30. let 19. století. Budova byla postavena v klasicistním stylu a dodnes jsou zde zachovány původní dispozice selského stavení.

Naším cílem je navrátit památce život, zachovat původní ráz, zpřístupnit rychtu široké veřejnosti, rozvíjet kulturní a vzdělávací činnost v souvislosti s historií této památky, ale i obce Kosova.

Akce a výstavy

Kosovská výročí v roce 2021

V letošním roce si naše obec připomíná několik významných výročí. Nejvýznamnějším z nich je 150. výročí  dostavby a vysvěcení místní kaple. 150. výročí vysvěcení kaple Kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena až ve 2. polovině 19. století, v letech 1868 – 1871. Do té doby se obyvatelé Kosova scházeli k náboženským obřadům na návsi, kde stávala dřevěná […]

Kosov před 100 lety

Přenesme se o sto let nazpět a podívejme se, jak žili naši předci v té době, jaké problémy museli řešit. „Roku 1921 nastalo dlouhotrvající sucho, tak kruté, že vše uschlo. Nebylo čím krmit. Otavy se vůbec nesekly, pouze na některých místech a pouze srpem se dalo něco vyžít. Cena dobytka poklesla, maso, které se sekalo za […]

Kronika

100 let zákona o kronikách

Kronikářství má v naší zemi tisíciletou tradici. Připomeňme si Kosmovu kroniku českou, Dalimilovu kroniku, Zbraslavskou kroniku, Kroniku Vavřince z Březové a mnohé další. Letos 30. ledna tomu bylo 100 let, co vešel v platnost zákon č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních, ve kterém se praví: „Každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní“. Úlohou […]

Výstava Kosovská výročí 2020

V rámci Dnů evropského dědictví 12. a 13. září 2020 proběhla na kosovké rychtě výstava s názvem Kosovská výročí. Místní i přespolní návštěvníci měli možnost prohlédnout si dobové fotografie a seznámit se s údaji spjatými s důležitými mezníky naší obce. Letos mezi ně patří 660. výročí od první písemné zmínky o naší obci, 120. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Kosově […]

Kosovská výročí

Letos si naše obec připomíná několik významných výročí.  Nejvýznamnějším z nich je: 660. výročí od první písemné zmínky o Kosově  Nejstarší písemná zmínka o Kosově se nachází v olomouckých zemských deskách. V zápisu z roku 1360 se praví, že urozená paní Machna, vdova po panu Jaroslavu ze Šternberka, vkládá část svého věna do zemských desk své služebné p. Johance. […]

120. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Kosově

Oheň provází lidstvo odpradávna. Člověk se učil oheň využívat ve svůj prospěch, ale často s ním musel i bojovat, to když se změnil v požár a začal ničit nejen výsledky lidské práce, ale i životy. Údajně nejstarší primitivní stříkačka k hašení ohně byla vynalezena ve starověkém Egyptě. První „hasičský sbor“ složený z asi 500 otroků vznikl ve starověkém […]

IMG_5761

75. výročí osvobození obce Kosov

75. výročí osvobození naší vlasti od nacistické nadvlády a zároveň ukončení 2. světové války nás zastihlo uprostřed koronavirové pandemie a z tohoto důvodu se pravděpodobně nebudou konat veřejné oslavy tohoto významného výročí. Připomeňme si alespoň touto cestou, jak začala válka, jak lidé v naší obci prožívali válečná léta a jak prožívali osvobození po několika letech […]

Četnická stanice

Četnická stanice v Kosově

V jednom ze svých příspěvků jsem se zmiňovala o bohatém kulturním a spolkovém životě v naší obci na přelomu 19. a 20. století (viz výstava Spolkový život v Kosově). Pro mnohé z nás možná bude překvapením i to, že v naší obci bývala četnická stanice. Nacházela se v domě č. p. 28. Dnes tato budova […]

Velikonoční výstava 2019

Velikonoční výstava 2019

Letošní velikonoční výstava na kosovské rychtě proběhla během víkendu 6. – 7. dubna. Tentokrát prostory starobylé rychty ozvláštnily výtvarné práce dětí z Domu dětí a mládeže Krasohled v Zábřeze. Pod vedením paní učitelky Romany Unzeitigové vytvořily krásná dvoj i trojrozměrná dílka nejenom s velikonočním námětem. Spoustu velikonočních dekorací zhotovily také šikovné děti se svými vychovatelkami […]

Adventní výstava 2018 - Hravé Vánoce

Hravé Vánoce na rychtě 2018

Letos již počtvrté proběhla na kosovské rychtě adventní výstava, tentokrát s názvem Hravé Vánoce. A jak název napovídá, tentokrát kromě tradičních vánočních ozdob a dekorací na výstavě dominovaly hračky pro chlapce i holčičky, pro malé i velké, hračky z různých materiálů, hračky dnešních dětí, ale i ty, se kterými si hrávaly naše babičky. I letos výstavu zpestřila […]

20181026_182601-min

Oslava 100. výročí vzniku Československa

října na samém konci Velké války vznikla samostatná Československá republika. V dopoledních hodinách si Pražané přečetli na vývěsních tabulích žádost o příměří, kterou zaslal rakouský ministr zahraničí americkému prezidentu Wilsonovi. Jásající lidé si ji vyložili jako kapitulaci Rakouska-Uherska. Začali oslavovat konec války i nový samostatný stát. V odpoledních hodinách byl tento stát slavnostně vyhlášen za doprovodu kapel […]

EHD 2018

Dny evropského dědictví 2018

Dny evropského dědictví na kosovské rychtě byly letos věnovány spisovatelce Růženě Svobodové. Tato spisovatelka pobývala na rychtě v roce 1894 a o Kosově napsala knížku V odlehlé dědině. Letos uplynulo 150 letos od jejího narození. S životem a dílem této spisovatelky seznámila návštěvníky paní Dagmar Tempírová z Vlastivědného muzea v Šumperku. V roli R. Svobodové vystoupila a knížkou V odlehlé dědině nás […]

image004

Z historie Sokola v Kosově

V prvních červencových dnech letošního roku jsme měli možnost sledovat úžasná hromadná vystoupení sokolů, sokolek i sokolíků na XVI. všesokolském sletu v Praze. Možná stojí za zmínku, že i v naší obci kdysi vyvíjela činnost Československá obec sokolská. Roku 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner založili největší a  nejúspěšnější českou tělovýchovnou organizaci Tělocvičnou jednotu Pražskou (později Pražská tělocvičná […]

velikonoční výstava 2018

Velikonoční výstava na rychtě 2018

Ačkoliv tomu počasí neodpovídalo, mohli návštěvníci symbolicky přivítat jaro na kosovské rychtě již 17. a 18. března 2018 během velikonoční výstavy. Inspiraci nabízely různé jarní a velikonoční dekorace, zdobené perníčky, kraslice téměř z celé Moravy – kraslice malované voskem, zdobené technikou madeira, drátkované, batikované, paličkované, háčkované, některé byly poněkud netradiční s novinovým papírem, malované lakem […]

Adventní výstava 2017

Výstava Vánoce s vůní jablek 2017

V pořadí třetí adventní výstava proběhla na rychtě ve dnech 25. a 26. listopadu 2017. Výstavu s názvem Vánoce s vůní jablek zhlédlo kolem 250 návštěvníků. Kromě tradičních vánočních dekorací a medových perníčků obdivovali i dekorace s motivem jablka, výtvarné práce školní družiny a žáků ZŠ Boženka v Zábřehu. Děti hledaly v rozkrojeném jablíčku hvězdičku, pouštěly lodičky z ořechových skořápek nebo pomáhaly […]

Dny evropského dědictví 2017

Ve dnech 9. a 10. září 2017 jsme opět otevřeli dveře kosovské rychty veřejnosti. Na výstavě byly nejen staré předměty denní potřeby, ale některé exponáty návštěvníkům připomněly namáhavou práci našich předků při sklizni úrody. Po zhlédnutí expozice v obytné i hospodářské části si mohli návštěvníci svoje nové poznatky ověřit v soutěži. Výstavu obohatila ukázka porcelánu, […]

IMG_3325

Dožínky na kosovské rychtě

V pátek 11. srpna 2017 se na rychtě sešli zaměstnanci Agrodružstva Zábřeh spolu s kombajnéry ze Slovenska, kteří pomáhali zábřežským zemědělcům sklidit letošní úrodu. Dožínkové setkání bylo příležitostí oslavit konec sklizně a společně se pobavit, ale také připomenout si, jak žně probíhaly v dobách minulých.

Občanská beseda v Kosově

Uvolnění společenského a politického života po r. 1861 umožnilo v českých zemích zakládání různých spolků a měšťanských nebo občanských besed. října 1887 byla založena Občanská beseda v Kosově. Tento spolek byl založen za starostování Franiška Šteidla, ten se také stal prvním předsedou.  Spolek měl sloužit ke vzdělávání lidu. Měl spoustu příznivců, ale  i odpůrců. Fungoval díky nadšení […]

20170521_144920

Výstava Spolkový život v Kosově

Výstava představila činnost dvou aktivních spolků, a to Mysliveckého sdružení Kosov – Pivonín a Sboru  dobrovolných hasičů  Kosov. Za přípravu prezentací těchto spolků patří poděkování  panu Jaroslavu Hrdlovičovi a Jiřímu Klimešovi  a jeho partě. Ze zaniklých spolků stojí za zmínku Občanská beseda, která vznikla před 130 lety. Dalšími spolky, které ovlivňovaly život ve vesnici, byly […]

dsc01416-min

Bílé Vánoce 2016

Výstavu Bílé Vánoce mohli zájemci navštívit 26. a 27. listopadu 2016. Kromě tradičních vánočních dekorací z perníku, pedigu, adventních věnců a svícnů, interiér velké světnice kosovské rychty zdobily vánoční stromečky – jeden z nich byl dílem dětí a paní učitelek MŠ v Kosově. Výstava byla také tak trochu retro. Mezi dekoracemi byly k vidění i elektrospotřebiče, hračky, ruční myčka […]