Setkání rodáků v Kosově v roce 1983

Před 40 lety v Kosově proběhla akce, do níž byla zapojena celá vesnice – setkání rodáků. Přípravy na tuto akci začaly již v předcházejícím roce, bylo potřeba zajistit tuto akci jak po organizační a hmotné stránce, tak i po finanční.
Za pomoci všech občanů, byly obstarány adresy rodáků, kteří žili po celé Československé republice, ale i za hranicemi. Všem byly zaslány pozvánky s přihláškami. Většina z nich se vrátila s  mírnou finanční úhradou na zajištění noclehu, stravy a upomínkových předmětů (brožurka Kosov v minulosti a dnes a pamětní hedvábný šátek s pohledem na Kosov).

Setkání probíhalo od 20. do 22. května 1983 v areálu pionýrského tábora Uničovských strojíren (dříve kulturní dům). V pátek v odpoledních hodinách probíhalo vítání přijíždějících rodáků, seznamování a vzpomínání. Pro všechny bylo připraveno bohaté pohoštění (guláš, makrely, uzeniny). Ve večerních hodinách se všichni sešli u táboráku a v příjemné a přátelské atmosféře
si zazpívali za doprovodu místní kapely.

Hlavním dnem setkání byla sobota 21. května. Již od časných ranních hodin
ve vesnici i v areálu pionýrského tábora panoval čilý ruch, přijížděli další rodáci. V 10 hodin v sále bývalého kulturního domu bylo zahájeno slavnostní setkání státní hymnou a vystoupením dětí zdejší mateřské školy. Následoval projev kosovského rodáka Františka Hýbla, který, ačkoliv v té době žil v Šumperku, byl hlavním organizátorem a duší celého setkání. Se svými příspěvky vystoupili také zástupci MNV a ONV a další rodáci: 87letý generál PhDr. Josef Němec z Prahy, Věroslav Švub z Prostějova a Vladimíra Navrátilová ze Šumperka. Po projevu předsedy MNV Františka Janů následoval slavnostní přípitek a dopolední setkání bylo zakončeno vystoupením hudebníka a skladatele Ady Rulíška, který zahrál na harmoniku a zazpíval svoje písničky Cestička k domovu a Moravo krásná. Následoval společný průvod ke kapličce, kde všichni u pomníku uctili padlé hrdiny obou světových válek a vyslechli si proslov Emila Němce.

V odpoledních hodinách v sále kulturního domu probíhalo vystoupení Jesenické trojky, večer potom taneční zábava a společenské posezení. O pohodlí
a občerstvení všech účastníků bylo dostatečně postaráno.  A jak napsal kronikář, akce to byla úspěšná a radostná a všech 627 hostů bylo spokojeno
 a rozcházeli se plni krásných dojmů. Mnozí z nich zůstali ve vsi i v neděli, kdy se v Kosově slavila tradiční pouť.

Tagged with: