Velikonoční výstava 2024

Po pětileté pauze se během víkendu 16. a 17. března 2024 na rychtě konala velikonoční výstava. Hned u vchodu na děti, ale i dospělé čekalo překvapení – živá velikonoční kuřátka. Dalším lákadlem byly fotografie zábřežského fotografa Ladislava Doležala a obrázky amatérských malířek Jitky Žitňanské z Uherského Brodu a Ivety Mutlové z Tatenice. Návštěvníci také obdivovali zručnost a fantazii malérečky kraslic Jitky Focherové z Hoštejna. Potěšit se také mohli spoustou jarních a velikonočních dekorací, výrobků ze dřeva, papíru, textilu, pedigu, keramiky a velikonočních perníčků.

Na výstavě probíhala již tradičně soutěž – tentokrát o nejoriginálnějšího velikonočního beránka. Všech 350 návštěvníků se mohlo zapojit do hodnocení a dát těm nejpovedenějším beránkům svůj hlas. První místo získali perníkoví beránci paní Ludmily Jurajdové z Lubníka, druhé místo připadlo papírovému beránkovi  – týmové práci dětí ZŠ a ŠD z Hoštejna. Na 3. místě se umístil beránek z papíru a z pečených sladkých šneků. Toho vytvořila paní Jana Potměšilová z Kroměříže.

Převážná část návštěvníků byla ze Zábřeha a okolních vesnic, ale přijeli také ze Šumperka, Olomouce, Křelova, Bystřice pod Hostýnem, Rackové, Troubelic, Červenky, Úsova, Kroměříže i z Prahy.

Organizátory potěšil velký zájem návštěvníků i jejich pozitivní a nadšené hodnocení.  

Výstava se mohla uskutečnit díky ochotě a obětavosti jednotlivců, ale i školních kolektivů. Jejich seznam přikládám:

Poděkování za pomoc při realizaci výstavy a zapůjčení exponátů:

 • dětem Veronice a Martinovi
 • sestře Janě Potměšilové, Kroměříž
 • manželům Doležalovým, Zábřeh
 • paní Ivetě Mutlové, Tatenice
 • paní Jitce Žitňanské, Uherské Brod
 • paní Jitce Focherové, Hoštejn
 • OÚ Kosov
 • MŠ Kosov
 • ZŠ a ŠD Hoštejn
 • ČČK, Hoštejn
 • paní Vlaďce Wintrové, ŠD při ZŠ B. Němcové, Zábřeh
 • paní Mileně Rollerové, MŠ Pohádka, Zábřeh
 • panu Zdeňku Steidlovi, Tatenice
 • paní Zdeňce Šmejdířové a Alžbětě Navrátilové, ZŠ B. Němcové, Zábřeh
 • panu Pavlu Janů, Zábřeh
 • paní Evě Ocelíkové, Otrokovice
 • paní Mileně Malinové, Přerov
 • paní Ludmile Linhartové, Kosov
 • paní Ludmile Jurajdové, Lubník

Fotografie z výstavy

« z 2 »