Setkání rodáků

Pozvání na setkání rodáků v září 2016 přijalo 20 spolužáků zdejší základní devítileté školy. Do školních lavic zasedli po padesáti letech. Jejich třídní učitelkou byla tehdy paní učitelka Jaroslava Matulíková a ředitelem byl  pan J. Hampl.

Tagged with: