Slavnostní mše v Kosově

V neděli 19. září 2021 se v Kosově konala slavnostní mše u příležitosti 150. výročí dostavby zdejší kaple a jejího zasvěcení Svatému Janu Nepomuckému. Během mše bylo posvěceno sedm věnců, které byly určeny na zavěšení na kříže, nacházející se přímo v obci nebo v jejím blízkém okolí. Slavnostní mši celebroval otec František, bývalý zábřežský děkan. Během mše promluvil o úloze kaple v historii obce, ale i v životě věřících a o symbolu kříže. Mše byla doprovázena hudbou a zpěvem, své umění předvedly místní děti a mládež – David a Jakub Smékalovi, Anička Janů, Anička Drozdová a Maruška Winigová. Po skončení mše byli všichni přítomní pohoštěni výbornými koláčky. Na přípravě a organizaci slavnostní mše se podílely paní Věra Drozdová, Eva Winigová, Marie Hamplová, Ludmila Steidlová a Ludmila Linhartová.

Historii kaple viz v příspěvku Kosovská výročí (2021)

V odpoledních hodinách se na místním hřbitově konala krátká pobožnost s panem farářem z Tatenice.  Po skončení pobožnosti se přítomní věřící odebrali na pouť, která vedla ke křížům v Kosově, ale i v okolí vesnice. Procesí vedla Eva Winigová, která přítomné krátce seznámila s historií hřbitova a sedmi křížů. Pouť byla zakončena v kapli, kde všichni, kteří dlouhou trasu ušli, byli pohoštěni koláčky, které napekly paní Drozdová a paní Linhartová.

Kříž na hřbitově

image001-min

Kříž pochází z roku 1910, ve stejném roce byl založen hřbitov. Na podstavci se nachází reliéf, na kterém je zobrazena Panna Marie Bolestná.

Kříž u hřbitova

image002-min

Tento kříž dal roku 1936 zhotovit kosovský rodák František Steidl se svojí manželkou Marií. Stojí kousek od hřbitova v místě, kde původně stával památník obětem Velké války. Kříž nechali manželé Steidlovi zhotovit místo starého dubového, červeně natřeného kříže, který stával u silnice k Zábřehu nedaleko od rychty. U tohoto kříže rostla lípa údajně 400 let stará. V 80. letech 19. století během výstavby silnice Zábřeh – Lanškroun byla lípa skácena, ale kříž byl zachován a přemístěn o něco dále. Až v roce 1936 byl nahrazen výše zmíněným křížem. V roce 1940 k tomuto kříži vysadil kosovský rodák Vojtěch Vaňourek dvě lípy. Jsou to ty lípy, které dnes stojí u vjezdu do rekreačního střediska.

Kříž U Sv. Jána

image003-min

image004-min

Kříž se nachází na červené turistické trase ve směru na Zábřeh, dříve tudy vedla cesta, kterou se běžně chodilo do Zábřeha. Sokl kříže je zhotoven z maletínského pískovce, na něm je reliéf zobrazující Sv. Jana Nepomuckého a pod tímto reliéfem vročení (ANNO 1791). Kříž dal zbudovat Josef Vaňourek.

Kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné (Sojákův kříž)

image005-min

Kříž stojí pod akátem u polní cesty do Hněvkova poblíž chatové oblasti. R. 1800 jej nechala zbudovat rodina Grygarů z č. 40. Dříve se tomuto kříži také říkalo Sojákův kříž.

Kříž Nejsvětější Trojice

image006-min

Kříž se nachází na červené turistické trase ve směru na Hoštejn. R. 1790 byl zhotoven z maletínského pískovce. Nachází se na bývalých pozemcích Antonína Hampla z č. 39.

Poslední zastavení bylo u kříže stojícího u kaple.

Kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné

Byl to první kamenný kříž ve vesnici. Byl postaven v roce 1789 a původně stával na obecním pozemku na návsi v místě, kde stávala dřevěná zvonice. Po té, co byla r. 1871 vystavěna kaple a zvon ze zvonice přemístěn do kaple, zvonice zanikla. A kříž, který u zvonice stával, byl přestěhován před kapli.

Ke kříži, který stojí při cestě do Drozdova, již poutníci z důvodu velké vzdálenosti nedošli.

Ale neopomněli navštívit kapličku, která stojí na pozemku č. p. 40., pochází z 1. poloviny 19. st. a byla prohlášena kulturní památkou.

image007-min

Pouť se vydařila, sešli se na ní a popovídali si nejen kosovští občané, ale i rodáci, kteří žijí mimo obec Kosov.