350 let rodu Steidlů v Kosově

V roce 1666 Hans Steidl z Tatenice zakoupil rychtu v Kosově, od té doby někteří jeho potomci žijí  Kosově, v minulosti zastávali funkci rychtáře, po roce 1848 byli členy obecního zastupitelstva, starosty obce.

Majitelé rychty při příležitosti 350. výročí rodu Steidlů v Kosově uspořádali 19. března 2016 setkání  potomků Hanse Steidla. Pozvání přijalo 55 členů tohoto rodu. Pro zajímavost další z nich žijí v Zábřehu, Hněvkově, Strážné, Tatenici, Leštině, Šumperku, Olomouci, Praze, v minulosti to byla Ostrava, Vídeň, Austrálie.

Pro ty, kteří se setkání zúčastnili, jsem připravila prezentaci zajímavých údajů a fotografií spojených s tímto rodem. Informace jsem čerpala z Kroniky obce Kosova, z Pamětní knihy Občanské besedy, osobní korespondence, rodinných alb a vzpomínek pamětníků.