Dny evropského dědictví 2023

Výstava Poklady ze školní půdy očima zábřežského fotografa Ladislava Doležala.

Během víkendu 16. a 17. září proběhla v rámci Dnů evropského dědictví na kosovské rychtě výstava s názvem Poklady ze školní půdy. Část exponátů tvořily reprodukce obrazů Mikoláše Alše, Václava Brožíka a Josefa Lady, které byly nalezeny při úklidu půdy Mateřské školy v Kosově. Některé exponáty byly zapůjčeny ze školních kabinetů ze ZŠ v Zábřehu. Avšak převážnou část vystavených předmětů  poskytla rodina Steidlova z Kosova, manželé Vysloužilovi z Křelova, Jana Potměšilová z Kroměříže, manželé Focherovi z Hoštejna, Jana Čermáková ze Zábřeha, Eva Ocelíková z Otrokovic, Veronika Winklerová z Olšan a Ludmila Linhartová z Kosova.

Největší pozornost budila stará kovová mechanická kalkulačka, staré slabikáře a vysvědčení našich babiček a dědečků.  Zajímavý byl také šatník paní učitelky a děti ze školní družiny z Hoštejna nejvíce zaujaly staré telefony a psací stroj.

 Převážná část návštěvníků byla ze Zábřeha a okolních vesnic, ale také z Olomouce, Kroměříže, Prostějova a Letovic.

Tagged with: